40.2 mil. kuna potrošeno u kampanji za parlamentarne izbore

Političke stranke, koalicije i kandidati koji su sudjelovali na parlamentranim izborima ukupno su na kampanju potrošili 40,2 milijuna kuna, a prihod im je bio 34,9 milijuna kuna.

Državnog izbornog povjerenstva (DIP) koje, kad se radi o financijskom aspektu izbora, primjećuje “značajan napredak” u odnosu na izbore iz 2011. godine. Nitko nije potrošio više od dozvoljenog Nitko od izbornih sudionika nije u kampanji potrošio više od dozvoljenih 1,5 milijuna kuna po izbornoj jedinici.

Izrečena je jedna administrativna sankcija potpunog gubitka naknade troškova kampanje. Radi se o Ivanu Komaku, koji je bio kandidat za zastupnika češke i slovačke manjine i nije izabran za zastupnika.

Donacijama je prikupljeno 12 milijuna kuna, nedozvoljenih je bilo 1,2 %  ili 144 tisuće kuna. a najviše je prikupljeno 7,3 milijuna u Domoljubnoj koaliciji.

Povjerenstvo zaključuje kako je učinjen “značajan napredak”. Na izborima 2015. svi su izborni sudionici otvorili poseban račun za financiranje kampanje, a njih samo 6,5 posto nije DIP-u dostavilo financijske izvještaje o financiranju kampanje, odnosno javno ih objavilo.

Prije četiri godine, svi sudionici nisu otvorili poseban račun, gotovo petina (18,7 posto) ih nije pravovremeno dostavila izvještaje o financiranju kampanje, a više od četvrtine (26,9 posto) nije te izvještaje javno objavilo.

Za provedbu izbora potrošeno je više od 122 milijuna kuna. Oko 70 milijuna kuna potrošeni je  za naknade izbornim tijelima – biračkim odborima, te općinskim, gradskim i izbornim povjerenstavima dvanaest izbornih jednica.

Dokumenti

Newsletter prijava

Konferencija

Napomene

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015