CRINIS

CRINIS je metodologija kojom se procjenjuje zakonodavni sustav i ispituju postupci ključnih aktera uključenih u političko financiranje. CRINIS polazi od uvjerenja da je transparentnost preduvjet za praćenje novca u politici. 

Svrha istraživanja bila je prepoznati propuste i nedostatke u sustavima političkog fi nanciranja, s ciljem povećanja transparentnosti fi nanciranja političkih stranaka. Ovo izvješće predstavlja rezultate drugog kruga istraživanja provedenog u Hrvatskoj u sklopu regionalnog izvješća koje se, osim u našoj zemlji, provodi u Albaniji, Makedoniji, Srbiji te na Kosovu. 

Na ljestvici od 1 do 10 Hrvatska je dobila ocjenu 7,7, pri čemu su najlošije ocijenjene dimenzije sankcije i prevencija koji su dobili ocjene 3,0 te 4,4, dok su najbolje ocijenjeni opseg i detaljnost izvještavanja: 9,5 i 10. Uspoređujući zakonska rješenja i praksu pokazalo se da su, općenito gledajući, rezultati za zakonska rješenja (8,3) viši od rezultata za praksu (7,1) što pokazuje da je implementacija zakonskih rješenja i dalje problematična te da se na tome treba konstantno raditi.

Rezultati izvješća Crinis predstavljeni na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Saznajte više ovdje.

 

Dokumenti

Galerija

Newsletter prijava

Konferencija

Napomene

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015