en fr

Financiranje stranaka preveliki je teret za građane

Iz objavljenih financijskih izvještaja parlamentarnih političkih stranaka vidljivo je da se 75% njihovih prihoda ostvaruje iz državnog proračuna ili javnog novca na teret svih građana, a da one same putem članarina i članskih doprinosa članova prikupe 8%, a kroz donacije građana i tvrtki još 8% svojih prihoda.  

Istovremeno 20% rashoda odlazi na plaće i ostala davanja za 201 zaposlenika parlamentarnih političkih stranaka, a volonterski rad prijavila je samo jedna stranka u kojoj je volontirao tek jedan volonter tijekom 2016. godine.

Građani su tijekom 2016. godine financirali troškove telefoniranja parlamentarniih političkih stranaka u iznosu od 9,2 mil.kuna ili svakoga dana 25.205 kn. I

stovremeno je na troškove reprezentacije potrošeno 9,3 mil. kuna ili svakoga dana tijekom 2016. godine 25.479 kn.

U vrijeme kada građani nisu u mogućnosti ispunjavati svoje financijske obveze zbog malih prihoda, nezaposlenosti i nagomilanih dugova političke stranke moraju također snositi teret sadašnjeg tenutka. Nije moguće vratiti povjerenje građana u političke institucije i političare, a pri tome javni novac trošiti neracionalno.

Preuzmi priopćenje

 

Dokumenti

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se