en fr

Formula za izračun - zamjenjuje se riječima u kunskoj portuvrijednosti DEM

Zakon o političkim strankama usvojen je u srpnju 1993. godine i do danas 2016. godine mijenjao se samo nekoliko puta da bi se reguliralo financiranje iz državnog proračuna. 

Od 1.1.1999. godine, a na temelju Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama  (NN 164/98) određeno je da se raspored vrši u visini 0,056% sredstava tekućih izdataka državnog proračuna iz prethodne godine, za sve stranke koje imaju zastupnike.

U čl.4. st. 2. Zakona o izmjenama piše "u dinarskoj protuvirjednosti 70 do 200 DEM zamjenjuje se riječima "u kunskoj protuvrijednosti od 200 do 350 DEM" 

Odluku o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama potpisao 18.12.1999. godine Franjo Tuđman, a objavljena je u Narodnim novinama bf 164/98. 

Ovaj Zakon je još uvijek na snazi, a njemačka marka (DEM) ukinuta je kao sredstvo plaćanja 2002. godine kada je zamjenjena  eurom. 

 

 

Dokumenti

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se