Javna tribina o pristupu informacijama u Varaždinskoj županiji

Na poziv Antikorupcijskog povjerenstva i Koordinacije za ljuska prava održana je javna tribina o primjeni prava na pristup informacijama, na kojoj su iz TIH-a govorili Davorka Budimir, predsjednica i Ivica Kruhonerec, član.

Predstavnici TIH-a su istaknuli da borba za transparentno društvo počiva na i točnim informacijama. Na taj je način moguće je prevenirati korupciju.  

Cilj javne tribine bio je upoznati građane o ovom pravu, kao temeljnoj podlozi sadašnjih i budućih demokratskih procesa u društvu, a u kontekstu novog Zakona o pravu na pristup informacijama. Zakon uvodi dosta novina u sam postupak i način ostvarivanja ovog prava, s naglaskom na neposrednost u pristupu informacijama bez procedure i posrednika, kroz obvezu tijela javne vlasti da korisniku pristup informacijama omoguće objavom tih informacija na svojim web stranicama. Usmjerenost ide i dalje, prema još većem uključivanju javnosti u sam rad tijela javne vlasti, a što se očituje kroz uvođenje novog postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kao obveznog procesa kod donošenja važnijih općih akata. 

Korak dalje je i nastojanje da se razlozi za eventualno odbijanje pristupa informacijama svedu na minimum, čak i tamo gdje oni u formalnom smislu postoje.

Newsletter prijava

Konferencija

Napomene

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015