O ukidanju državnog inspektora

O ukidanju Državnog inspektorata TIH se očitovao početkom listopada 2013. godine.
"Trebalo bi konačno konsolidirati naš inspekcijski sustav, a moguće sukobe interesa spriječiti kroz zakone rada tih službi. Problem je što naša javnost nema nikakav uvid u ono što inspekcije rade. Dosad se događalo da dvije inspekcije rade na istoj stvari i donesu različita rješenja, navodeći primjer financijske i porezne inspekcije čije su se nadležnosti poklapale. Stvar je u tome da svakako imamo previše inspekcija", rekao je Turina.

Više o tome na 

Index.hr 5.10.2013

Newsletter prijava

Konferencija

Napomene

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015