Politička predstavljenost nacionalnih manjina mora biti poštena, a ne privilegirana

Transparency International Hrvatska smatra da je neophodno bolje regulirati političku predstavljenost nacionalnih manjina u parlamentu, kako bi se očuvala zajamčena manjinska prava, kao i poštena,pravedna i transparentna politička zastupljenost. U Hrvatskoj danas žive 22 nacionalne manjine, te čine 7,7 % stanovništva.

„Politička prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj potrebno je pravednije regulirati kako bi se svakoj nacionalnoj manjini osigurala jednaka zastupljenost. Izabrani manjinski zastupnici moraju biti istinski predstavnici manjina koji će se boriti za bolji i kvalitetniji suživot s većinskim narodom.

Prvo, osobito je teško osigurati stvarnu zastupljenost svih manjina u slučajevima kada jedan manjinski zastupnik politički predstavlja 5 ili 12 nacionalnih manjina.

Drugo, potrebno je upozoriti i na to da manjinske kandidate mogu istaknuti ne samo političke stranke ili grupe birača, već i manjinske organizacije civilnog društvo.

U vrijeme kada je osobito važno voditi računa o transparentnom trošenju javnog novca s pravom se postavlja pitanje kako i na koji način legitimno izabrani manjinski zastupnici upravljaju novcem koji za svoj rad dobivaju iz državnog proračuna? Na koji način se vrši kontrola potrošnje tog novca i koji je stvarni učinak za pripadnike manjinskih naroda koje predstavljaju?

Očekujemo od manjinskih zastupnika da će biti stvarni predstavnici nacionalnih manjina, a ne privilegirani pojedinci koji će osigurati legitimitet i podršku vladajućoj većini.“ poručila je Davorka Budimir, predsjednica TIH-a.

Preuzmi priopćenje

Više o političkoj predstavljenosti nacionalnih manjina

Newsletter prijava

Konferencija

Napomene

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015