Prihodi u kampanji

Političke stranke mogu imati nekoliko izvora prihoda u predizbornoj kampanji, a to mogu biti:

  • kreditno zaduženje i pozajmica
  • donacije
  • prodaja propagandnog materijala
  • izdavačka djelatnost
  • organiziranje stranačkih manifestacija

Svaka stranka, nezavisna lista ili kandidat ostvaruju pravo na naknadu ptroškova izborne promidžbe u ovim slučajevima:

  • ukoliko politička stranka ili nezavisna lista ostvari više od 5% glasova u izbornoj jedinici
  • ukoliko politička stranka predloži kandidata kao predstavnika nacionalne manjine i on bude izabran za zastupnika
  • kandidati za zastupnike naciopnalnih manjina koje je predložila urduge nacionalnih manjina ili su ih kandidrali birači
  • 15% iznosa pripada zastupniku nacionalne manjine koji na izborima nije postao zastupnik, a osvojio je više od 15% važećih glasova u izbornoj jedinici

Visinu iznosa određuje Vlada RH najkasnije u roku od 7 dana od objave izbornih rezultata. 

 

Newsletter prijava

Konferencija

Napomene

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015