Transparentnost financiranja kampanja - odgovornost svih

Transparency international Hrvatska povodom obvezne predaje financijskih izvješća Državnom izbornom povjerenstvu sedam dana prije održavanja parlamentarnih izbora ukazuje na potrebu boljeg reguliranja tijekova novca i financiranja izbornih kampanja i promidžbe svih kandidata koji sudjeluju u izbornom procesu, ali i onih koji su zaduženi za provođenje izbornog postupka.

„ Iako je Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe unaprijedio transparentnost financiranja u odnosu na ranija razdoblja ovom prilikom ukazujemo na to da je odgovorno raspolaganje novcem jedna od najvažnijih uloga koju imaju odgovorni nositelji javne vlasti, budući zastupnici u parlamentu i obnašatelji izvršne vlasti.

Tražimo da se financiranje politike unaprijedi sljedećim kontrolnim instrumentima:

1. transparentno reguliraju financijska prava i obveze političkih stranaka koje na izbor izlaze u koalicijama, jer bi se na taj način vidjelo financijsko učešće svih koalicijskih parnera

2.obvezni obrasci koji prate financiranje, poput obrasca o donacijama, ili rashodima kampanje, ispunjavaju elektronski u zajedničku bazu podataka

3.naknade članovima izbornih povjerenstava, članovima biračkih odbora i članovima Etičkog povjerenstva reguliraju prije početka izbornog procesa, jer za ovogodišnje izbore te naknade još uvijek nisu određene iako je izborni proces u tijeku.

Pravila koja vrijede za kandidate moraju vrijediti i za kontrolore izbornog postupka.

Saznaj više.

 

Newsletter prijava

Konferencija

Napomene

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015