Radni materijali

Inguna Kramina, Policy Officer, DG Regional and Urban Policy at the European Commission

Inguna Kramina radila je kao službenik u Europskoj komisiji (2003-2004), voditeljica programa – EU politike, regionalni službenik (2004-2007), službenica u Europskoj komisiji, Opća uprava za regionalnu politiku, jedinica "Estonija, Finska i Latvija" (2008-2009), voditeljica programa – EU politike u Europskoj komisiji, Opća uprava za regionalnu politiku, Jedinica "IPA / ISPA, pregovori o pristupanju" (2009-2012). Trenutno radi kao službenik u Europskoj Komisiji, Opća uprava za regionalnu politiku, urbanistiku i administrativne kapacitete.


Uvodna prezentacija TIH

U uvodnom dijelu govorila je Davorka Budimir predsjednica TIH-a


Ágnes Czibik, analitičarka, Corruption Research Center Budimpešta

Ágnes Czibik ima magisterij iz područja analize javnih politika, te statistike. Magistrirala je na Korvinovom sveučilištu u Budimpešti je radila kao analitičar na institutu koji se bavi ekonomijom i ekonomskom sociologijom (2008-2014), te danas radi kao voditelj istraživanja na Istraživačkom centru koji se bavi korupcijom u Budimpešti. 


Goran Matešić, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Goran Matešić je predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, autonomnog i neovisnog državnog tijela zaduženog za žalbe vezane uz postupke javne nabave, procedura izdavanje koncesija za privatne partnere u procesu javne nabave. Ovo je drugi put da se nalazi na poziciji predsjednika ovoga tijela, prvi puta nakon osnivanja (2003-2008). Bio je odvjetnik, sudac, predsjednik administrativnog odbora Agencije za nadzor željezničkih usluga (2009-2014). Sukladno tome, implementirao je reformu javne nabave, kreiravši okvir za legislativu javne nabave, dizajnirajući sistem javnih nabava u Hrvatskoj, te je kreirao i organizirao nacionalni sistem treninga za područje javne nabave. Također, autor je brojnih znanstvenih članaka u području javne nabave i predavač na radionicama koje se dotiču tog područja.


Filko Cezner, pomoćnik ministra, Ministarstvo gospodarstva

Pomoćnik je ministra gospodarstva od listopada 2013. U svojoj profesionalnoj karijeri obnašao je više dužnosti savjetnika i pomoćnika ministra. Između ostaloga obnašao je dužnosti pomoćnika ministra prostornog uređena, graditeljstva i stanovanja te pomoćnika ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo. Odlikovan je Spomenicom domovinske zahvalnosti za uspješan rad u državnoj službi.

Filko Cezner je diplomirani injženjer arhitekture. 


Tatjana Borovina, načelnica, Sektor za uspostavu i unapređenje rada sustava, Uprava za provedbu operativnih programa i međunarodnih instrumenata, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Tatjana Borovina je načelnica, Sektor za uspostavu i unapređenje rada sustava, Uprava za provedbu operativnih programa i međunarodnih instrumenata, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ona ima bogato radno iskustvo. Radila je kao prevoditelj u UN-u (1992-1996), šefica Odjela za kontrolu kvalitete u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova (2012-2013). Trenutno je zaposlena kao voditeljica sustava za poboljšanje usluga u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova.  


Michaela Rajkova, financijski i projekt menadžer u TI Bugarska

Michaela Rajkova je financijski i projekt menadžer u TI Bugarska od siječnja 2012, te je zadužena za planiranje, pripremu i implementaciju inicijativa TI Bugarske, kao i za financije, budžet i planiranje. Gospođa Rajkova ima dvanaest godina iskustva u upravljanju projektnim ciklusima, procesima javne nabave, posebno u kontekstu europskih financijskih instrumenata. Stručnjak je za poboljšanje transparentnosti i integriteta projekata, natječaja, planiranje implementacija, uključujući i poslovni integritet.

Michaela Rajkova je magistar upravljanja intelektualnim vlasništvom i diplomirani ekonomist. 


Georgias Chatzigiagkou, viši savjetnik, Logičke Matrice

Georgios Chatzigiagkou je viši savjetnik Logičke Matrice za EU fondove. Ima više od pet godina iskustva u programima za razvoj u cijeloj jugoistočnoj Europi, europskom susjedstvu, srednjoj i istočnoj Aziji i subsaharskoj – radeći u širokom rasponu vladinih politika i sektora, uključujući reformu javne uprave, zakonodavne / procjene učinka propisa, pravo i zakonodavne reforme, reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, energije i kulture. Njegove prethodne pozicije su uključivale rad kao višeg savjetnika, ponuđivač (bid writer) i manager projekta za Europske Profile SA, Britansko Vijeće i druge europske konzultantske firme. Georgios također ima isksutvo u razvoju i održavanju predavanja/prakse/izlaganja o raznim temama koje se odnose na Europsku uniju / eurozonu, kao i na PCM alate za profesionalne poslovne ljude, srednje i državne službenike gornje razine i dužnosnike, kao i akademske publike. Također je savjetovao Vladu Republike Hrvatske o politikama Europske Unije i institucionalnim stavkama u razdoblju nakon pristupanja EU. Ima doktorat na Sveučilištu York (UK). 


Ana Fresl, izvršna direktorica, PJR Consulting

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Executive MBA programu Cotrugli poslovne škole. Početna znanja i iskustva u području EU fondova i projekata stekla je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), prvoj državnoj agenciji za upravljanje EU fondovima u Hrvatskoj. Svojim radom u SAFU doprinijela je uspostavi sustava provedbe EU fondova u Hrvatskoj (priprema priručnika, sporazuma, internih procesa za upravljanje projektima i kontrolnih listi, sudjelovanje u dobivanju akreditacije Europske komisije za upravljanje fondovima, obuka uključenih institucija itd.) za programe Phare i IPA. U SAFU je prvo samostalno vodila preko 50 projekata, a kasnije i upravljala portfeljem odjela od preko 200 različitih projekata i vodila SAFU-ov odjel za izobrazbu. Od osnivanja PJR-a 2009.g. savjetovala je pri razvoju preko 200 projektnih prijedloga, radila je kao stručni savjetnik na 10 projekata tehničke pomoći javnoj upravi u RH i zemljama susjedne

regije. Ana je prepoznati predavač na području EU fondova, a o sustavu fondova, načinu kako prijaviti projekt na EU natječaje, javnoj nabavi EU i o uspješnoj provedbi projekata tokom rada u PJR educirala je oko 4.000 ljudi iz raznih hrvatskih institucija i tvrtki. Također je i česti govornik na konferencijama (primjerice Tjedan EU fondova, Kongres hotelijera, Microsoft, SAP itd.). Članica je Vijeća Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK i autorica kolumne o EU financiranju u časopisu RRIF. 


Marijan Škvarić, gradonačelnik, Grad Lepoglava

Marijan Škvarić je započeo svoju karijeru u gospodarskom sektoru gdje je od 1987. do 2005. radio na upravljačkim pozicijama. Godine 2001. aktivno ulazi u politički

život grada Lepoglave te počinje obnašati dužnost predsjednika Gradskog vijeća. Dužnost gradonačelnika preuzima 2005. godine, te ju obnaša i danas.

Od 2012. godine kao zastupnik u Hrvatskom saboru aktivno se uključuje u rad Sabora te je član Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odbora za međuparlamentarnu suradnju, Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Mandatno-imunitetnog povjerenstva, Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji, Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative te Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a.

Diplomirao drvno tehnološki smjer na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986 godine. 

Newsletter prijava

Konferencija

Napomene

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015