Antikorupcijsko savjetovalište (ALAC)

U sklopu antikorupcijskog savjetovališta, Transparency International Hrvatska ima besplatnu telefonsku liniju putem koje građani mogu dobiti informacije i savjete vezane za korupciju kao i prijaviti slučajeve korupcije.

Žrtve i svjedoci mogu prijaviti korupciju ili tražiti pravni savjet na jedan od dva načina:

  • online prijavom korupcije - klikom ovdje; ili
  • pozivom na besplatni antikorupcijski broj telefona: 0800 245 542 (radnim danom od 10:00-13:00)

 


"Antikorupcijski telefon pokrenut je u studenome 2003. godine, a namjera nam je bila pomoći građanima koji su se našli pred zidom, jer ne mogu riješiti neki problem u tijelima javne uprave, odnosno onima koji smatraju da su bili žrtva korupcije",  bivši predsjednik TIH-a Zorislav Antun Petrović.


 

Dokumenti

Newsletter prijava

Konferencija

Napomene

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015