Članstvo

REDOVITI ČLANOVI (abecednim redom):

 • Tadija Kristijan Babić
 • Tomislav Baksa
 • mr.sc.Davorka Budimir
 • Biserka Dunda
 • Jadranko Črnko
 • Jelena Festini Ugrina
 • Gordana Grbić
 • prof.dr.sc.Damir Grubiša*
 • prof.dr.sc.Livia Kardum
 • Ivica Kruhoberec
 • dr.sc. Kristijan Kotarski
 • dr.sc.Rosana Lucijetić
 • dr.sc.Đana Luša
 • Željko Marić
 • Don Markušić
 • Predrag Matić*
 • Katja Peranić
 • prof.dr.sc.Zdravko Petak
 • Nasim Salaita 
 • Jose Varas Fuenzalida, dr.medicine
 • Marko Vukičević

* U skladu sa Statutom TIH-a članstvo u udruzi se zamrzava dok je član/ica na dužnosničkoj funkciji 

Newsletter prijava

Konferencija

Napomene

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015