Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Globalno istraživanje o korupciji u sportu - iz hrvatske perspektive

22.02.2016.

Zašto je sport postao toliko pokvaren i što se može učiniti da se to spriječi? 

Globalno istraživanje o korupciji u sportu koje je proveo TI u suradnji sa Forza Football pokazalo je da su navijači važan akter i da je njihovo uključivanje u procese nezaobilazno. Istraživanje je provedeno na uzorku od 25 000 navijača u 28 država svijeta u vrijeme kada svijet potresaju veliki korupcijski skandali u Svjetskoj nogometnoj federaciji (FIFA), Svjetskoj atletskoj oerganizaciji (IAAF) i Svjetskoj teniskoj federaciji .

69% navijača nema povjerenja u FIFA-u, ali isto tako 50% njih smatra da FIFA ima priliku vratiti svoj ugled. 

I hrvatski nogomet obilježen je mnogim skandalima, a promjene u načinu poslovanja i transparentnosti rada često su u medijskom fokusu. Tijekom 2015. godine TI Hrvatska je upozoravo na potrebu transparentnijeg vođenja sporta u cijelosti, a ne samo nogometa. 

U travnju 2015. godine apelirano je na Hrvatski olimpijski odbor da se po uzoru na Međunarodni olipmijski komitet otvori besplatna antikorupcijska linija koja bi omogućila anonimno prijavljivanje korupcije u sportu na svim razinama. Iako je to obećano do danas HOO to nije učinio.  

Prilikom objave rezultata istraživanja o transparentnosti rada nacionalnih nogometnih saveza, a u koje je bio uključen Hrvatski nogometni savez ukazano je na potrebu veće transparentnosti i odgovornosti kako bi se smanjili korupcijski rizici. Na rezultate istraživanja reagirao je HNS.

Sprječavanje koruptivnih rizika važno je za hrvatski sport u cjelini, kao i za sve akteri koji u njemu sudjeluju kako navijači, sportaši, sponzori, sportski djelatnici ili pak obični građani. 

Bez poštenja i integriteta nema stvarnih promjena u hrvatskom sportu. Sportaši, navijači, sponzori, sportski djelatnici, sportske institucije, tijela javne vlasti,  mediji i građani moraju poticati ove društvene vrijednosti kako bi sport bio važan dio našeg identiteta.

Nisu dovoljni samo zakoni, propisi, inspekcijske kontrole i represija.

Sportaši moraju imati stvarne preduvjete za postizanje rezultata koji će biti rezultat njihovog rada, upornosti i odricanja.

Sportski klubovi, udruženja i savezi moraju uspostaviti mehanizme dobrog upravljanja kroz transparentnost svog rada i novčanih tokova, uspostavljenih mehanizama kontrole i odgovornosti.

Sponzori kao društveno odgovorne tvrtke moraju osigurati istu onu transparentnost za koju se zalažu i u svom poslovanju.

Tijela javne vlasti dužna su osigurati da se javni novac učinkovito ulaže, da se izbjegne politizacija sporta i najstrože kazne sve nepravilnosti.

Mediji su dužni vjerno i pošteno prenositi sportska događanja i informirati o sportu kao takvom.

Građani imaju pravo tražiti, zahtijevati i dobiti priliku da u sportu uživaju i da navijaju svakodnevno tražeći svoja prava koja im moraju biti jednako dostupna. Imamo pravo tražiti da baš svaku utakmicu možemo pogledati na bilo kojem kanalu u direktnom prijenosu, da nismo prisiljeni udovoljavati pravilima o sponzorskom oglašavanju i da rezultati natjecanja ne budu unaprijed poznati. Još više imamo pravo tražiti da svaki sport postane jednako vrijedan, da svaki stadion bude primjereno uređen i da svaki sportaš ima jednaku priliku da uspije.     

Prave istinske promjene u sportu moraju biti provedene temeljito i transparentno.

I za hrvatski sport vrijedila bi ova Hipokratova misao 

Život je kratak, znanost je duga, vrijeme leti, iskustvo je opasno a odluke su teške. LIječnik mora biti spreman donijeti ispravnu odluku o liječenju poštujući ne samo pravila liječničke struke, već i pacijenta, ali i sve one koji ga okružuju. (Hipokat).

     

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica