Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
 • Youtube Transparency International Hrvatska
 • Facebook Transparency International Hrvatska
 • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Globalno istraživanje TI o korupciji u sportu

22.02.2016.

Novo istraživanje Transparency Internationala Globalni izvještaj korupcije u sportu pruža sveobuhvatan prikaz koruptivnih rizika u sportu i navodi preporuke vodećih svjetskih stručnjaka o tome kako sport učinitim stvarnim pokretačem pozitivnih promjena u društvu. 

Čitav niz nedavnih međunarodnih korupcijskih afera pokazao je da je sport izložen velikim korupcijskim rizicima. Pri tome ne mislimo samo na nogomet, već i afere u atletici i tenisu. 

"Javno povjerenje će biti vraćeno samo onda ako će se temeljite promjene u krovnim međunarodnim sportskim organizacijama poput FIFA-e (Međunarodne nogomtene federacije), IAAF-a (Međunarodne atletske federacije) ili ITF-a (Međunarodne tenijske federacije) provoditi transparentno." istaknuo je urednik Global Corruption Report:Sport Gareth Sweeney.

"Kada kao navijači navijamo za neku momčad radosni smo kada pobijedimo, a tužni kada gubimo. No kada se rezultati ne zasnivaju na poštenoj igri, konkurenciji i poznatim pravilima, već na korupciji osjećmo se poniženo i prevareno." istaknuo je Cobus de Swardt, direktor Transparency Internationala.    

Istraživanje je provedeno u suradnji s Forza Football- anketirano je 25 000 navijača u 28 država svijeta.

69% navijača nema povjerenja u FIFA-u

50% navijača smatra da FIFA ima priliku vratiti svoj ugled

60% navijača smatra da ne bi glasali niti za jednog predloženog kandidata za vodstvo FIFA-e

Najveće nepovjerenje navijača u FIFA-u je u Čileu (88%), Agrentini (80%), Irskoj (80), Južnoj Koreji (80%), Španjolskoj (76%), Velikoj Britaniji (76%), Švedskoj (75%), SAD 6(6%), Francuska (63%) i Italija (60%).

69% navijača smatra da bi i navijači morali imati pravo glasovanja na izborima za predsjednika FIFA-e.

Žene čine samo 1% glasačke polulacije na kongresu za izbor predsjednika FIFA-e. 64% ispitanika smatra da bi se udio žena morao povećati

Ovaj izvještaj uključuje više od 60 članaka koje su napisali aktivni sportaši, sportski djelatnici, predstavnici sportskih organizacija, međunarodnih organizacija, akademske zajednice, novinari i predstavnika civilnog društva.

Neke od tema su: političko uplitanje u afrički sport ili korupcijski rizici na tržištu nogometnih prijenosa, kao i 15 članaka o segmentima korupcije u pojedinim državama poput: financiranja zimske olimpijade u Sochiu, organiziranja olimpijade u Brazilu, politička kontrola nogometa u Mađarskoj, korupcija i sport u akademskim insitucijama i td. 

Ova publikacija sadrži 6 poglavlja: 

 1. Upravljanje sportom: globalni pogled
 2. Novac tržište i privatni interesi u nogometu 
 3. Sportski događaji u središtu pažnje
 4. Namještanje utakmica
 5. SAD model: fakultetski sport i korupcija
 6. Uloga aktera:unutar i izvan sportskog okruženju

Dobro upravljanje u sportu moralo bi se temeljiti na ovim načelima:

 • transparentnost
 • participativnost i policy procesi
 • sustav kontrole
 • odgovornost
 • pravičnost i diverzifikacija 

Izvještaj ističe niz detaljnih preporuka za smanjivanje koruptivnih rizika u sportu poput: 

 • povećanja neovisnog nadzora u međunarodnom sportskom upravljanju
 • uspostava strogih i transparentnih kriterije stručnosti, te neovisne procjene na svim položajima odlučivanja 
 • povećanje financijske transparentnosti u svim sportskim udruženjima, 
 • volontiranje građana na velikim sportskim natjecanjima kako bi se smanjili koruptivni rizici, zaustavila korupcija i spriječile zloupotrebe
 • potreba da sponzori integritet u sportu kao što ga provode i primjenjuju u vlastitim korporacijama prilikom društveno odgovornog poslovanja
 • stvaranja pozitivnog okruženja za daljnja istraživanja kako bi se smanjili globalni koruptivni rizici u sportu.  
Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica