Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Što je korupcija?

09.11.2020.

 Zloupotreba dodijeljene moći radi vlastitog interesa

 

Korupcija predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja izravno ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države.

Korupcija se pojavljuje u gotovo svim područjima života i djelovanja, u javnom ili privatnom sektoru, od javnih institucija, preko politike, do gospodarstva i poslovanja s inozemstvom.

Opasna je jer narušava osnovni temelj zdravog društva, odnosno povjerenje te stvara krivi poticaj za djelovanje. Umjesto da radi one stvari koje bi trebala raditi, osoba se fokusira na to da maksimalno iskoristi moć koju ima kako bi zadovoljila svoje vlastite interese. Kad organizacija počne funkcionirati na taj način, ona ubrzo prestaje služiti potrebama ljudi i počinje služiti jedino potrebama korumpiranih dužnosnika.

Korumpiranom osobom se smatra svaka službena ili odgovorna osoba koja radi osobne koristi ili koristi skupine kojoj pripada zanemari opći interes koji je dužna štititi s obzirom na položaj i ovlasti koje su joj povjerene. Korupcijom se smatra i kada građanin nudi ili pristaje na davanje zatraženog mita

Korupcija može imati ozbiljne i dugotrajne posljedice za pojedince, organizacije i društvo u cjelini.

Na organizacijskoj razini, korupcija ozbiljno narušava djelotvornost organizacije. Kad korupcija postane dio sustava vrlo ju je teško ukloniti bez uništavanja same organizacije. Nanosi se šteta djelotvornosti, povjerenju javnosti i društvenom kapitalu.

Na društvenoj razini, korupcija je jedna od glavnih prepreka razvoju. Korupcija povećava nejednakost u društvu i više pogađa one siromašnije. Doprinosi širenju sumnje u demokraciju i demokratske vrijednosti.

 

Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. Godine

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_545.html

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

https://www.sabor.hr/hr/radna-tijela/nacionalno-vijece-za-pracenje-provedbe-strategije-suzbijanja-korupcije-10-saziv

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica