Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Što je to antikorupcijski standard ISO 37001?

29.04.2021.

ISO 37001 osigurava zahtjeve za izgradnju, implementaciju, održavanje, nadzor i poboljšanje sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja. Ovaj je standard namijenjen svim organizacija iz svih sektora i bilo kojoj vrsti podmićivanja ili korupcije s kojom se mogu suočiti. Osim toga, može se implementirati i kao samostalni standard ili integrirati s drugim sustavima upravljanja.

Lokalna i područna samouprava članica EU fokusirana je na dizanje transparentnosti poslovanja i borbu protiv mita i korupcije. Međunarodni standard ISO 37001 efikasan je alat koji čelnicima jedinica lokalne i područne samouprave omogućuje kontrolu nad poslovanjem nižih razina, osobito u području javne nabave.

Dva najveća problema koji iznimno utječu na percepciju osoba i organizacija, bilo da su aktivni u javnom ili privatnom sektoru su — mito i korupcija. Identifikacija procesa i situacija u oba zahvaćena sektora u kojima se najčešće nailazi na mito i korupciju nije moguća bez političke volje u javnom sektoru i uprava u privatnom poduzetništvu.

ISO 37001 služi kao okvir predostrožnosti organizacijskog integriteta, pomaže u suzbijanju rizika povezanih s podmićivanjem i potiče kulturu temeljenu na integritetu.

Koje su koristi od ISO 37001 Sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja?

  • analiza i procjena lokacija najizloženijih riziku primanja mita
  • implementacija sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja
  • podrška razvoju i unapređenju sustava upravljanja protiv primanja mita
Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica