en fr

Korporativni interesi dominiraju sastancima lobista s kreatorima politika EU, a u Hrvatskoj još uvijek nemamo niti zakonodavni okvir za transparentno lobiranje

Transparency International predstavio novi alat za nadzor lobiranja u Briselu koji pokazuje da na sastancima lobista s kreatorima politika EU dominiraju korporativni interesi.  Svi podaci su objavljeni na www.integritiwatch.eu na kojoj se nadzire i integritet zastupnika u Europskom parlamentu.

Ovaj alat na jednom mjestu povezuje informacije koje pruža Europska komisija o sastancima s lobistima i podatke iz Registra lobiranja EU. U proteklih šest mjeseci, od prosinca 2014. godine do lipnja 2015. godine, analizirano je 4318 sastanaka s lobistima koji su pokazali da je 75 % sastanaka održano s lobistima koji zagovaraju korporativne interese, 18% s nevladinim udrugama, 4 % s think-tank, a samo 2% s lokalnim vlastima.

Kompanije koje raspolažu najvišim godišnjim budžetima za lobiranje poput Microsofta ili Shell-a imaju više održanih sastanaka, te lakši pristup kreatorima politika EU. Lobisti koji zagovaraju korporativne interese najzastupljeniji su u područjima koja pokrivaju klimu i energiju (487 sastanaka), posao i razvoj (398), digitalne tehnologije (366) i financijska tržišta (296). Neka područja poput zdravlja ili obrazovanja u većoj mjeri su dostupna i predstavnicima nevladinih organizacija ili think tankova.

Od trenutno prijavljenih 7888 lobističkih organizacije njih 80% nije imalo održan niti jedan sastanak u tijelima EK što pokazuje da su nove mjere transparentnosti uvedene krajem 2014. godine ograničene u svom opsegu. Uključuju samo 1 % ili 300 najviših dužnosnika od ukupno njih 30 000 koji rade u EK.

Potrebno je povećati kvalitetu podataka iz registra lobista, jer je istraživanje TI utvrdio da mnoge organizacije djeluju iako se ne nalaze u registru, jer je upis dobrovoljan. Zanimljivo je da od 20 najvećih odvjetničkih ureda na svijetu koji imaju ured u Briselu njih čak 14 nije upisano u registar lobista. Osim toga mnoge informacije koje se unose u registar nisu točne ili su nepotpune    

Da bi se poboljšala razina transparentnosti i integriteta u EU lobiranju TI predlaže osiguravanje  jednakog pristupa za sve zainteresirane lobiste sljedećim mjerama: prvo, da EU registar lobista postane obvezatan  sa svim pravima, obvezama i sankcijama i drugo, da se uvede “zakonodavni otisak“ kao javni zapis o utjecaju lobista na propise ili javne odluke, te da se primjenjuje i na niže rangiranih dužnosnika prema detaljnim preporukama TI.  

Ovi podaci pokazuju da je neophodno regulirati područje lobiranja u Hrvatskoj, jer u tom smislu zaostajemo za dobrim praksama Europske unije. Treba podsjetiti da je prvo Antikorupcijsko izvješće EK, objavljeno u veljači 2014. godine ukazalo na manjak transparentnosti i nedostatak pravne regulative u tom području. I hrvatska javnost zainteresirana je saznati čiji interesi dominiraju kada se odlučuje i donose političke odluke, od nacionalne do lokalnih razina. Transparentan registar lobista je pomak u tom smjeru.“, istaknula  je Davorka Budimir, predsjednica TIH-a.

Cjelovite podatke  i izvješće možete pronaći na internetskim stranicama  www.integritywatch.eu i www.transparencyinternational.eu.

Kontakt za medije: Ured TIH-a 091 2232011, mediji@transparency.hr

 

Dokumenti

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se