en fr

Naših prvih 20. godina - Budi TIH!

Transparency International Hrvatska proslavio je 20 godina od osinvanja. Borba protiv korupcije je najveći hrvatski problem, a predanost njenom suzbijanju u nepristranom, stručnom i odgovornom zagovaranju put kojim ćemo se voditi u daljnjem radu. 

Iza nas je dvadesetak godina neprekidnog rada. Mnogi pojedinci doprinjeli su otvaranju nekih važnih tema, afera i preventivnih alata. 

Ponosni smo na otkrivanje nekih manje poznatih činjenica o djelovanju njemačke udruge Transparency International iz Berlina u mnogim državama,a posebno u onima koje su relativno mlade demokracije s nedovršenim konsolidacijskim procesima poput Hrvatske. 

Rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Transparency International više ne može štiti djelatnosti koje je zaštito kao intelektualno vlasništvo na području Republike Hrvatske, jer su to ona područja za koja u suverenim državama postoje neovisna tijela javne vlasti, ali i stručne kvalifikacirane osobe s licencama. Rješenje je konačno, TI je bio dužan nadoknaditi troškove postupka još u ožujku 2020. godine, ali je to propustio učiniti do danas.

Vezane vijesti:

 CEASE AND DESIST FROM INFLUENCING THE COURT

Peter Eigen: "Mi  smo jedan mali njemački NGO"

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se