en fr

Nepravilnosti u izbornoj promidžbi za EU izbore

Nadgledanje izbornog procesa za europarlamentarne izbore je važno. Neka tijela potpuno su nepotrebna i štetna poput Etičkog povjerenstva koje je imenovao Ustavni sud na prijedlog parlamentarnih stranaka. Prema unaprijed određenoj shemi parlamentarna većina predlaže tri kandidata, kao i oporba, dok je predsjednik uvijek osoba koja obnaša dužnost predsjednika HAZU-a. 

Članovi toga tijela dobivaju financijsku naknadu za rad u tom tijelu koja je npr. za parlamentarne izbore 2015 godine iznosila 97. 000 kuna, od čega je 71.000 kuna potrošena za naknade članovima, a 17.000 kuna za putne troškove jednog člana koji je putovao više puta od Zagreba do Osijeka i nazad. 

 

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se