en fr

O bespovratnim sredstvima neprofitnim medijima

Kako se dodjeljuju bespovratna sredstva Ministarstva kulture neprofitnim medijiima. U srijedu 28.10.2015. bila je održana tribina pod nazivom "Dijeli li Ministarstvo kulture portale na vaše i naše i koji su vaši, a koji naši? .

Uz predstavnike neprofitnih medija tribini je prisustvovao savjetnik u Ministarstvu Kulture F.Živković, predsjednik HND-a Saša Leković i predsjednica TI Hrvatska Davorka Budimir. 

"U interesu je građana da se razvijaju internetski portali kao važan medijski kanal, a još je važnije da se javni novac transparentno i pošteno raspodjeljuje. Neprofitni mediji važan su komunikacijski kanal koji bi trebao usmjeriti pažnju na aktivizam građana omogućavajući pluralizam mišljenja i različitih stavova, a još više od toga da potičnu kulturu dijaloga. Članovi povjerenstva morali bi biti nepristrani i vođeni dobrom vjerom da svoj posao obavljaju pošteno i odgovorno." istaknula je Davorka Budimir u raspravi.

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se