en fr

Održana antikorupcijska edukacija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Dana 2. lipnja 2015. godine održana je antikorupcijska edukacija za studente viših godina studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Edukacija je održana u okviru kolegija "Poslovna etika", a na radionici je sudjelovalo 30 sudionika. Za osiječke studente edukaciju je održao pridruženi član i volonter TI Hrvatska, Srđan Kerčević, a na predavanju se, osim o korupciji, raspravljalo i o pravu na pristup informacijama, na nacionalnoj i na europskoj razini te zakonodavnim okvirima, kao i najsnažnijim alatima borbe protiv korupcije poput transparentnosti te problemu zviždača u Hrvatskoj.

Sudionici edukacije vrlo su aktivno raspravljali o korupciji i problemima koji se odnose na teškoće borbe protiv korupcije, ali su izrazili interes za što snažnijim širenjem temeljnih vrijednosti Transparency Internationala, poput transparentnosti, integriteta, hrabrosti, solidarnoti, pravednosti, te demokratske političke kulture.

Galerija

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se