en fr

Prihodi u kampanji

Političke stranke mogu imati nekoliko izvora prihoda u predizbornoj kampanji, a to mogu biti:

  • kreditno zaduženje i pozajmica
  • donacije
  • prodaja propagandnog materijala
  • izdavačka djelatnost
  • organiziranje stranačkih manifestacija

Svaka stranka, nezavisna lista ili kandidat ostvaruju pravo na naknadu ptroškova izborne promidžbe u ovim slučajevima:

  • ukoliko politička stranka ili nezavisna lista ostvari više od 5% glasova u izbornoj jedinici
  • ukoliko politička stranka predloži kandidata kao predstavnika nacionalne manjine i on bude izabran za zastupnika
  • kandidati za zastupnike naciopnalnih manjina koje je predložila urduge nacionalnih manjina ili su ih kandidrali birači
  • 15% iznosa pripada zastupniku nacionalne manjine koji na izborima nije postao zastupnik, a osvojio je više od 15% važećih glasova u izbornoj jedinici

Visinu iznosa određuje Vlada RH najkasnije u roku od 7 dana od objave izbornih rezultata. 

 

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se