en fr

Transparency International iz Berlina - transparentno šuti

Njemačka udruga Transparency International iz Berlina koja voli isticati da je globalni lider u borbi protiv korupcije transparentno šuti i ne reagira u onim situacijama koje snažno potiču nepovjerenje građana u sudbenu vlast u Hrvatskoj.  

Kako je to moguće čak i u onim postupcima koji se odnose na samu udrugu Transparency International.

 

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se