en fr

Transparency International poziva zastupnike u Europskom parlamentu na prihvaćanje anti-korupcijske agende

Bruxelles, 1. srpnja 2014.: Na dan održavanja prve plenarne sjednice novog saziva Europskog parlamenta, Transparency International poziva zastupnike da postave nove standarde integriteta i transparentnosti u narednih pet godina. Dosada su 93 zastupnika i 18 nacionalnih stranaka potpisali Deklaraciju protiv korupcije Transparency Internationala, obvezujući se na više integriteta i transparentnosti u donošenju pravnih akata, na sprječavanje korupcije u financijskim tokovima EU i na jaču zaštitu prijavitelja nepravilnosti diljem Europe. Potpuni popis svih zastupnika koji su potpisali Deklaraciju, može se naći ovdje, kao i u nastavku.

„Ulozi su visoki“, rekao je Carl Dolan, direktor Ureda Transparency Internationala pri EU. „Sposobnost EU da se učinkovito bori protiv korupcije imat će velikog utjecaja na to hoće li sljedećih pet godina biti razdoblje oporavka ili stagnacije. Javne politike i javne financije moraju se staviti u službu javnosti, a ne privatnih interesa. Europski parlament je pokazao da je djelotvoran politički akter te sada mora uložiti napor u borbu protiv korupcije u EU.“

Europska komisija je procijenila da se oko €120 bilijuna godišnje izgubi na korupciju u EU. Nedavna studija o integritetu institucija EU Transparency Internationala, naznačila je glavne greške u transparentnosti zakonodavnog procesa na razini EU, uključujući izostanak obaveznog registra lobista i manjak informacija o ključnim pregovorima među zakonodavcima.

„Integritet zakonodavstva na razini EU mora biti iznad svake sumnje“, kaže Dolan. „Zbog toga tražimo da Parlament – pod vodstvom predsjednika Schulza – slijedi one zastupnike u Parlamentu koji su potpisali Deklaraciju te da bude jasan oko toga tko utječe na politike EU. 'Zakonodavni otisak' treba biti u prilogu svakog izvješća Europske unije, navodeći sav relevantan input koji se tiče donesenog pravnog akta [1]”.

Napomena urednicima:

[1] Zakonodavni otisak je dokument koji identificira sav relevantni input svih dionika. Objavljen kao dodatak zakonodavnim izvješćima, mogao bi potencijalno pružiti uvid u to tko je utjecao na koji zakonodavni prijedlog. Time se pruža osiguranje protiv disproporcionalnog utjecaja interesnih skupina na javne politike, što bi inače moglo voditi nepoželjnom utjecaju.

 

Za sve daljnje informacije kontaktirajte:

Carl Dolan

Director

T: +32 2 893 2455

E: cdolan@transparency.org

Paulina Pieprzyca

Policy Officer

T: +32 2 893 2458

E: ppieprzyca@transparency.org

Za više informacija o antikorupcijskim politikama EU, posjetite

www.transparencyinternational.eu

 

Potpisnike Deklaracije protiv korupcije Transparency Internationala možete vidjeti u prilogu.

 

 

Dokumenti

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se