en fr

Transparency Internationalu iz Berlina poništen žig u Hrvatskoj

Državni zavod za intelektualno vlasništvo poništio je mežunarodni figurativan žig njemačke udruge "Transparency International" za Hrvatsku dana 10.3. 2020. godine.

Postupak je pokrenula hrvatska udruga Transparency International Hrvatska sa sjedištem u Zagrebu. 

Protiv Rješenja ovog tijela nije dopuštena žalba, ali je moguće pokretanje upravnog spora. Transparency International iz Berlina je 19.6.2020. godine uplatio troškove postupka po ovom rješenju. 

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se