en fr

Volonteri TIH-a posjetili DORH i USKOK

Volonteri TIH-a danas su posjetili sjedište Državnog odvjetništva RH i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USOK-a) u Gajevoj 30a kako bi se informirali o djelokrugu rada, ovlastima i načinu rada u borbi za pravednije i transparentnije društvo.

O radu DORH-a govorio je glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan, a o USKOK-u njegova ravnateljica Tamara Laptoš, a kroz organizacijsku struktoru Nataša Đurović.

Rad ove institucije iznimno je važan za normalno, pošteno i transparentno funkcioniranje društva u cjelini. Represija u borbi protiv korupcije počiva na dobroj i učinkovitoj prevenciji kako bi svako neprihvatljivo korputivno ponašanje bilo sankcionirano, a počinitelji pravedno i primjereno kažnjeni.

Volonteri su imali niz pitanja i tema o kojima su mogli direktno raspravljati s čelnim ljudima ove institucije.

  • Koji su temeljni problemi DORH-a?
  • Kakav je zakonodavni okvir?
  • Kako se imenuje glavni državi odvjetnik?
  • Koji su uspjesi ove institucije u izgradnji učinkovitog represivnog sustava?
  • Koliko je zaposlenih?
  • Što je USKOK?
  • Koje su nadležnosti ?

 

 

Galerija

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se