Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
 • Youtube Transparency International Hrvatska
 • Facebook Transparency International Hrvatska
 • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Borba protiv korupcije - zašto i kako?

27.08.2016.

Borba protiv korupcije je najveća odgovornost političkih aktera, bez obzira da li se nalaze na vlasti ili su u oporbi.

Borba protiv korupcije nije dio političkog ili izbornog programa bilo koje stranke – ona je svijest i aktivizam da se kao društvo možemo promijeniti.  

Priopćenje TIHa 27.8.2016. Zaboravili na borbu protiv korupcije

Korumpirana društva su siromašna, a u njima građani ne uživaju osnovna javna dobra na koja kao pojedinci imaju pravo poput:

 • zaštite od političkog nasilja i kriminala
 • garantiranja građanskih i političkih sloboda
 • kreiranja okruženja koje je pogodno za ekonomski prosperitet
 • vladavine prava
 • neovisnog sudstva
 • visokorazvijene komunikacijske i fizičke infrastrukture
 • isporuke punog obima i visoke kvalitete javnih usluga i najviše standarde obrazovanja i zdravstvene zaštite
 • djelotvornog civilno društvo

Borba protiv korupcije mora biti usmjerena na prevenciju ove tri razine:

1. prevenciju „sitne“ korupcija između zaposlenih u tijelima javne vlasti i građana

kada se podmićivanjem navodi zaposlenika da krši pravila i zloupotrijebi svoju poziciju

2. prevenciju koruptivne interakcije u okviru državnih institucija

 • lošim upravljanjem javnim resursima i profitiranjem na njima
 • zloupotrebom u procesima javnih nabava
 • praksom nepotizma i klijentelizma
 • „prodaje“ političkih pozicija – postavljanjem povjerljivih ljudi na položaje s visokim koruptivnim rizikom

3. prevencijom sistemske korupcije

 • zarobljavanje institucija od korumpiranih, skrivenih socijalnih mreža moći kod zlouporabe zakonskih ovlasti i ovlasti u području kontrole i nadzora, korupcije u pravosuđu ili korumpiranju medija i korupciji u samim medijima
 • nedodirljivosti odabranih pojedinaca ucjenama i strahom
 • zaštitom prijavitelja nepravilnosti koji moraju prestati biti predmet diskriminacije i progona

Zašto postoji korupcija u hrvatskom društvu ?

Dvije grupe faktora utječu na visoki rizik od korupcije :

a.) sistemsko-institucionalni preduvjeti

- politička prenaseljenost u javnim službama i dominacije logike lojalnosti nad profesionalnim standardima, te skromne plaće
- raširena praksa neplaćanja obaveza prema državi
- ograničena ponuda resursa koja vodi uvođenju monopola

b.) političko-kulturni razlozi (istovremeno prisutna sklonost korupciji)

- zatečeni način ponašanja koji koruptivno ponašanje tolerira, vjerujući da je korupcije uvijek bilo i uvijek će je biti , da je ona povezana s kvarljivom prirodom vlasti i ljudskom prirodom koja je sklona korupciji

Korupcija je dvostruki kupoprodajni odnos; njome vlast može kupiti lojalnost građana, ali i privatni vlasnici i interesne grupe mogu kupiti vlast .

Korupcija je usko povezana s vlasti i političkom moći. Naročito je prisutna u tranzicijskim državama, jer postoje slabe sistemske kontrole, nedostatak morala i poštenja pojedinaca u vlasti, ali i nedovoljna sloboda i utjecaj javnosti.

Kako se boriti protiv korupcije u hrvatskom društvu?

1.

Upravljanje i zakonodavni proces postati će model transparentnosti, odgovornosti, integriteta i poštenja, postavljajući najviše standarde. Obvezujemo se da ćemo promicati poštenje, usvojiti Kodeks ponašanja zastupnika u Hrvatskom saboru koji će uz alate jamčiti odgovornost, sprječavati sukob interesa, te uspostaviti učinkovite mehanizme kako bi se otklonili koruptivni rizici.

 • Kodeks ponašanja zastupnika u Hrvatskom saboru i Vladi RH
 • Usvajanje 10. Načela otvorenog parlamenta

Otvoreni parlament je zakonodavno tijelo koje objavljuje jasne, dostupne i transparentne informacije, što ga čini odgovornim te potpomaže građanski nadzor parlamenta. Koristi informacijske tehnologije kako bi redefinirao odnos sa civilnim društvom te ga uključio u procese odlučivanja.

Otvoreni parlament znači: bolju predstavljenost, bolje zakone, bolje vlade i bolje rezultate.

Nova veza između građana i njihovih predstavnika

1. Potpuna otvorenost i pristup parlamentarnim i zakonodavnim informacijama

2. Objavljivanje informacija koristeći jednostavne obrasce i alate pretraživanja

3. Objavljivanje analiza, rasprava i glasovanja parlamentarnih odbora i plenarnih sjednica

4. Omogućen pristup i transkripti plenarnih sjednica

5. Objavljivanje detaljnih informacija vezanih uz proračun, upravljanje, administraciju i trošenje sredstava

6. Objavljivanje detaljnih informacija o zastupnicima (podaci o imovini i članstvu)

7. Postojanje mehanizama za efikasnu kontrolu i nadzor građana

8. Zajamčena uključenost građana u zakonodavni proces

9. Prednost korištenju softvera otvorenog koda i podatkovnih formata koje svi mogu koristiti

10. Promicanje zakonodavstva koje bi ojačalo politike otvorene vlasti

2.

Promicati veći integritet, poštenje i  transparentnost u potrošnji javnih sredstava.

Pobrinuti će se da se prevenira korupcija u onim tvrtkama koje su većinskom vlasništvu države.

Učiniti će sve da se koristi načelo otvorenih podataka u proaktivnom objavljivanju svih informacija zainteresiranoj javnosti.


Pravila javne nabave uzet će u obzir načela otvorenog ugovaranja i koristiti učinkovite metode rješavanja sukoba interesa.


Obuzdati će potrošnju u javnim tijelima na nacionalnoj razini.

FISKALIZACIJA svega onoga što država nabavlja za svoje potrebe, ali isto tako i onoga što nudi građanima – unaprijediti i konsolidirati upravljanje javnim novcem 

F.1. Upravljanje javnim dugom i ukupnim novčanim tijekom putem sustavnog informatičkog povezivanja:

financijsko upravljanje proračunskim korisnicima i trgovačkim društvima u vlasništvu države kroz konsolidirane bilance imovine i obaveza konsolidiranje i financijsko upravljanje regionalnom i lokalnom samoupravom

F.2. Pri tome je ključno korporacijsko upravljanje, koje treba primijeniti i u javnim poduzećima ali i u državnoj upravi i administraciji.

Kultura korporacijskog upravljanja je danas u hrvatskoj državnoj upravi preniska, ali postoje mehanizmi i znanja koja to osiguravaju. Ti mehanizmi kao i implementirana znanja dolaze kroz informacijsku tehnologiju.

3.

Poticati inicijative i zakonodavstvo koje promiče učinkovitu zaštitu prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača) u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru.

Zaštititi prijavitelje nepravilnosti jasnim i preciznim zakonodavnim okvirom, uz uvažavanje međunarodnih načela i standarda, te dobrih praksi.

Osigurati da svaki zviždač prestane biti diskriminiran u pravu na život, zdravlje, rad i ugled.

Osigurati svakom zviždaču pravo na rad.

Osigurati svakom zviždaču pravo na dostojanstven i pošten život.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica