Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Donacija

16.07.2016.

Donacija su dobrovoljne povremene ili privremene uplate koje političkim akterima mogu dati u novcu, naravi ili uslugama pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj. 

Rad volontera ne smatra se donacijom.

Sredstva prikupljena donacijama mogu se koristiti samo za aktivnosti izborne promidžbe i u druge svrhe se ne smiju upotrebljavati. Zabranjeno je koristiti uredske prostorije, službena vozila, te prostorije i opremu tijela javne vlasti, kao i sredstva državnog ili lokalnih proračuna.

Sudionici izornog procesa ( političke stranke, nezavisne liste i kandidati nacionalnih manjina) dužni su otvoriti poseban žiro račun najkasnije s danom podnošenja kandidature.

Financiranje izborne promidžbe
     političke stranke, nezavisne liste i kandidati nacionalnih manjina  termini   

datum             

 rok za otvaranje žiro računa  najkasnije do datuma podnošenja kandidature 13.8.2016.do 24:00
  krajnji rok za uplatu donacija   24 sata prije održavanja izbora 

9.9.2016.do 24:00            

 dostava izvješća DIP-u 

  • Izvješće o primljenim donacijama (IZ-DP)
  • Izvješće o troškovima (IZ-TP)

 7 dana prije održavanja    izbora 

 

4.9.2016. do 24:00

 javna objava na web stranici  

Izvješće o primljenim donacijama (IZ-DP)
Izvješće o troškovima (IZ-TP)

5 dana prije održavanja    izbora  6.9.2016. 

 dostava izvješća DIP-u

Izvješće o financiranju izborne promidžbe (FIN-IZVJ)

  • Izvješće o primljenim donacijama 
  • Izvješće o troškovima
  • Obrazac o medijskom oglašavanju (IZ-MO)
 30 dana nakon održavanja izbora  do 11.10.2016

 javna objava na web stranci 

Izvješće o financiranju izborne promidžbe (FIN-IZVJ)

Izvješće o primljenim donacijama 
Izvješće o troškovima
Obrazac o medijskom oglašavanju (IZ-MO)

45 dana nakon održavanja izbora   do 26.10.2016.
 dozvoljeni iznos   1.500.000,00 kn po izbornoj jedinici  

 donacije pravnih osoba

(tijekom kalendarske godine)

 do 200.000,00 kn (političkoj stranci)

 do 100.000,00 kn 

(nezavisnoj listi ili kandidatu nacionlanih manjina)

 

 donacije fizičkih osoba 

(tijekom kalendarske godine )

do 30.000,00 kuna   

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica