Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Etičko povjerenstvo - imenovao Ustavni sud RH na prijedlog parlamentarnih stranaka

10.08.2016.

Ustavni sud RH imenovao je 9.kolovoza 2016. godine Etičko povjerenstvo od 7 članova. Tri člana predlaže parlamentarna većina 8. saziva Hrvatskog sabora, a tri oporba, dok tijelom po dužnosti predsjeda predsjednik HAZU-a. 

Etičko povjerenstvo prvi puta je formirano prilikom provođenja parlamentarnih izbora 2000. godine kada je usvojen Izborni etički kodeks. 

Rad i djelovanje Etičkog povjerenstva regulirano je člankom. 103. do 106. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor NN 104/15, a zaduženo je da promiče i ostvaruje etičke i demokratske standarde izbornog procesa kao nadstanačko tijelo općepriznatog javnog ugleda.

Ono donosi Izborni etički kodeks prije početka izborne kampanje, te nadgleda njegovu primjenu prilikom procesa od strane svih političkih aktera, ali i svih onih koji bi mogli utjecati na sam proces. 

Izborni etički kodeks polazi od temeljnih društvenih vrijednosti poput slobode, jednakosti, nacionalne ravnopravnosti, mirotvorstva, poštovanja dostojanstva i prava čovjeka, vladavine prava i demokratskoga višestranačkog sustava, te od načela poštenja, istinitosti, pravednosti, poštovanja, odgovornosti, snošljivosti i kulture dijaloga  kojih su se dužni pridržavati politički akteri u izbornom procesu.

Izvješće DIP-a o utrošku sredstava za provedbu izbora Zastupnika u Hrvatski sabor od 23.12.2015.
vrsta troška neto  iznos po osobi (neto) iznos (kune)
naknada biračkim odborima 

350,00 predsjednik i zamjenik 

300,00 član

inozemstvo 

500,00 predsjednik i zamjenika

450,00 član

41.245.782,47
naknada izbornim povjerenstvima po izbornim jedinicama 

6.000 kn član

3.000 kn zamjenik člana

1.263.613,20
gradska izborna povjerenstva   ovisno o broju biračkih mjesta  7.417.052,19
općinska izborna povjerenstva  ovisno o broju biračkih mjesta 15.460.576,80
naknada za rad djelatnicima MVEIP           39.648,19
Etičko povjerenstvo 

5.500 kn član 

2.750,00 kn tajnik

1.500,00 kn administrativni djelatnik

putni troškovi bruto 17.274,05 kn

                  97.245,84
naknada za rad djeltnicima    4.169.093,86
materijalni troškovi   25.055.435,09

 

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica