Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Imamo pravo znati - Međunarodni dan prava na pristup informacijama

26.09.2019.

            U povodu Međunarodnog dana prava na pristup informacijama Transparency International Hrvatska traži da tijela javne vlasti, od lokalne do nacionalne razine, budu primjer dobrog informiranja građana o pitanjima  koja su od javnog interesa. 

            „ Transparentnost i proaktivno objavljivanje informacija smanjuje korupciju i povećava povjerenje građana u institucije.

Borba protiv korupcije u Hrvatskoj ne postoji, jer nema političke volje na najvišim razinama, i u vlasti i u oporbi,  da se ona dosljedno provodi bez selektivnih kriterija .

Antikorupcija se koristi samo kao sredstvo rušenja onih koji su na vlasti ili kao politička borba za njeno osvjanje bez stvarne želje da se te promjene dogode i da on njih imaju koristi svi građani koji žive u Hrvatskoj.

Pitanja porijekla imovine i upravljanja sukobom interesa političara ne mogu se riješiti selektivnim pojedinačnim prozivanjem pojedinaca radi dnevno političkih obračuna.

Učinkoviti alat je sustavna svakodnevna kontrola prihoda i rashoda pojedinaca koji se već vode pri poreznim tijelima javne vlasti uz onemogućavanje selektivnih pristupa u razotkrivanju nepravilnosti.

U trenutku stjecanja imovine teret dokazivanja njenog porijeka mora biti na pojedincu koji stiče imovinu, a ne da se za to koriste kapaciteti tijela javne vlasti. Najučinkovitiji alat je oduzimanje imovine za koju pojedinac ne može dokazati kako ju je stekao.“, poručila je Davorka Budimir, predsjednica TIH-a.

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica