Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Isplata bonusa - mora se napustiti i promijeniti pogrešan sustav upravljanja koji tolerira i potiče korupciju

27.07.2016.

Upravljanje i gospodarenje šumama i šumarskim biznisom u Hrvatskoj mnogo je više od uspješnog poslovanja trgovačkog društva koje je registrirano kao društvo s ograničenom odgovornošću u pravnom smislu. 

S obzirom da je TIH tijekom 2015. godine upoznati s netransparentnim poslovanjem putem nekoliko ozbiljnih prijava koje smo primili, ali i činjenicom da niti ministar poljoprivrede, a niti uprava Hrvatskih šuma d.o.o. nisu reagiali na ukazane nepravilnosti i korupciju potrebno je zaustaviti takvo djelovanje kako bi se spriječile daljnje štete.

Korupcijske afere ne smiju se koristiti samo u cilju  dnevno političkih obračune političkih aktera s ciljem diskreditiranja protivnika.

Problem nije u pojedincima, niti u političkoj opciji koja je na vlasti, već u opće prihvaćenom sustavu koji omogućava koruptivno djelovanje i selektivno rješava nagomilane probleme hrvatskog društva u proteklom dužem razdoblju.

Afera oko isplate bonusa članovima Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. dobar je primjer koji nam je pokazao nefunkcioniranje sustava i poticanje koruptivnog djelovanje bez obzira na to koja je politička opcija na vlasti.

Nije važno tko je imenovao upravu, jer bi rezultat uvijek bio isti - korumpiran i selektivan sustav. Važno je kako se upravlja i koju korist i krajnji rezultat imamo kao društvo.

Neučinkovito i netransparentno upravljanje posljedica je političkog kadroviranja i upitnih selekcijskih postupaka kojima pojedinci dolaze na pozicije odlučivanja bez jasnih, mjerljivih i objektivnih kriterija. Ne mogu se nepravilnosti sustava rješavati na dobroj volji sudionika u postupcima i moralnim kriterijima, već na jasnim, otvorenim i transparentnim pravilima koja će smanjiti koruptivne rizike i onemogućiti zloupotrebe.

Sada je prilika da vodstva političkih stranaka prestanu voditi trgovačke pregovore o podjeli resora i pozicija, već da svu svoju pažnju usmjere na sadržaje i programe koji će omogućiti hitnu promjenu sustavu u cjelini.

Kako su Hrvatske šume d.o.o. reagirale na ukazane nepravilnosti u radu tijekom 2015. godine.

Odgovor Hrvatskih šuma d.o.o. - dopis 3.3.2015. 

Postupak javne nabave  i objašnjenje natječajne dokumentacije od strane Savjetodavne službe  

40 mil.kuna godišnje za održavanje šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumpoposjednika na području RH, Evidencijski broj EMV 2/2015 

- da biste se natjecali kao ponuditelj morate posjedovati suglasnost Ministarstva graditeljstva za građenje u šumi

Naručitelj je u smislu pravne i poslovne sposobnosti sukladno članku 70. stavku 4. Zakona naveo da ponuditelj mora posjedovati i ponudi priložiti važeću Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja iz koje je razvidna sposobnost po vrstama radova sukladno troškovničkim stavkama, jer građevinski radovi kao betoniranja s polaganjem armaturne mreže koje je potrebno izvršiti na pojedinim prometnicama nisu obuhvaćeni licencijom (za radove izgradnje i održavanja šumarske infrastrukture, faza izvođenja odnosno neposredne provedbe) izdanom od Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije. 

 

 

 

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica