Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2021.

06.04.2022.

Hrvatskom saboru dostavljena su 254 izvješća o obavljenoj reviziji, koja se odnose na 229 financijskih revizija (uključena i revizija Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020.), 21 reviziju učinkovitosti te četiri revizije usklađenosti. Navedenim revizijama ukupno je obuhvaćen 771 subjekt revizije, od kojih financijskim revizijama 229, revizijama učinkovitosti 538 te revizijama usklađenosti četiri subjekta revizije.

Uz navedena revizijska izvješća, dostavljeno je i šest objedinjenih izvješća o obavljenim revizijama, i to za korisnike državnog proračuna, lokalne jedinice, trgovačka društva u vlasništvu lokalnih jedinica, političke stranke i nezavisne zastupnike, turističke zajednice te upravljanje komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Republike Hrvatske

Osim toga, u 2021. započelo je obavljanje 45 revizija, i to: 15 financijskih revizija (dvije revizije korisnika državnog proračuna i 13 revizija trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica), 23 revizije učinkovitosti (22 revizije gospodarenja komunalnim otpadom i revizija upravljanja zalihama humanitarne pomoći) te sedam revizija usklađenosti (revizije pravnih osoba u državnom vlasništvu) koje će biti završene u 2022.

U okviru obavljenih revizija posebno su aktualne tri teme u vezi s aktivnostima Vlade Republike Hrvatske i drugih nadležnih subjekata kao odgovor na posebne potrebe gospodarstva i građana Republike Hrvatske, a koje su nastale kao posljedica pandemije izazvane bolešću COVID-19 i potresa, i to: revizija učinkovitosti Upravljanje strateškim robnim zalihama Republike Hrvatske u 2019. i 2020., revizija učinkovitosti Upravljanje zalihama humanitarne pomoći u 2019. i 2020. (revizija je u tijeku) te revizija usklađenosti Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom. Cilj revizije bio je utvrditi jesu li potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom isplaćene u skladu s mjerodavnim propisima i odlukama te upravlja li se strateškim robnim zalihama i zalihama humanitarne pomoći učinkovito.

Ukupno je u svim revizijama obavljenim u 2021. za utvrđene nepravilnosti i propuste subjektima revizije dano 9 714 naloga i preporuka kako bi se njihovo poslovanje uskladilo s propisima te povećala učinkovitost upravljanja javnom imovinom. 

Za područja koja nisu ili nisu dovoljno normativno uređena ili propisi nisu međusobno usklađeni te subjekti revizije različito postupaju, Državni ured za reviziju predložio je nadležnim tijelima da se ta područja normativno urede.

Osim toga, u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, Državni ured za reviziju je Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske dostavio obavijesti o utvrđenim povredama ovoga Zakona s cjelokupnom dokumentacijom za 35 političkih stranaka i tri nezavisna zastupnika, za koje su obavljenom revizijom u 2021. utvrđene povrede Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Predstavnici Ureda sudjelovali su na konferenciji Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, s temom Etičnost u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. 1 U tu svrhu provedeno je istraživanje na temelju kojeg je zaključeno da lokalne jedinice nisu uspostavile učinkovitu etičku infrastrukturu, nisu u potpunosti uspostavile mjere za sprječavanje i otkrivanje pojave prijevara i korupcije, većina lokalnih jedinica nije utvrdila područja rizika pojave prijevara i korupcije te je potrebno unaprijediti propise i unutarnje akte lokalnih jedinica kako bi se jasno definirale etičke vrijednosti, načela i pravila kojih se trebaju pridržavati zaposleni u lokalnim jedinicama te uspostavio učinkovit sustav upravljanja ljudskim potencijalima, neovisno o veličini lokalne jedinice. Također, potrebno je uspostaviti učinkovit sustav unutarnjih kontrola, donijeti mjere za sprječavanje pojave prijevara i korupcije te uspostaviti procedure za postupanja u slučaju sumnje na takve pojave. Na navedeni način pomoglo bi se posebno malim lokalnim jedinicama odnosno lokalnim jedinicama koje imaju do deset zaposlenih u upravnim tijelima.

 

Više informacija: https://sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2022-03-31/142702/IZVJ_DUR_2021.pdf

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica