Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Kako se financiraju političke stranke u Hrvatskoj?

27.01.2021.

 

Republika Hrvatska je parlamentarna republika što znači da je parlament, točnije Hrvatski Sabor najviše predstavničko tijelo građana. Hrvatski sabor je demokratski izabran na temelju jednakog biračkog prava, u Republici Hrvatskoj svake četiri godine.

Sukladno Zakonu o političkim strankama, u Republici Hrvatskoj političku stranku može osnovati najmanje 100 punoljetnih poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske. Iako postoji veliki broj aktivnih političkih stranaka, trenutno, u 10. sazivu Hrvatskog sabora prisutne su 23 političke stranke. Pitanje njihovog financiranja uređeno je novim Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma koji je na snazi od početka 2020. godine.

Kako bi ostvarile svoje političke ciljeve, političke stranke mogu stjecati prihode iz raznih izvora. Točnije iz: imovine u svojem vlasništvu, članarine, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga koje mogu donirati pravne i fizičke osobe, prodajom propagandnog materijala, organizacijom stranačkih manifestacija te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Najvažniji izvor financija parlamentarnih političkih stranaka jest upravo kroz sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica samouprave, odnosno političkim strankama za njihovo djelovanje dodijeljen je javni novac. Treba napomenuti kako u Republici Hrvatskoj ne postoje novčana ograničenja na potrošnju u izbornim kampanjama.

U nekim europskim državama političke stranke nisu u mogućnosti primati donacije od pravnih lica kako bi se bogatim pojedincima onemogućilo da na taj način utječu na izborni proces i u konačnici na izborne rezultate, no to u Republici Hrvatskoj nije slučaj.

Državno izborno povjerenstvo nadzire financiranje političkih stranaka kroz prikupljanje, objavljivanje i kontroliranje godišnjih financijskih izvještaja koje je dužan nakon završetka godine donijeti Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Također, Državni ured za reviziju te Ministarstvo financija kontroliraju financiranje političkih stranaka u Republici Hrvatskoj. Kako bi financiranje političkih stranaka bilo transparentno i dostupno široj javnosti, Državno izborno povjerenstvo na svojim mrežnim stranicama objavljuje prikupljene podatke.

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica