Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Koja je razlika između udruga i zaklada?

26.05.2021.

Neprofitna organizacija predstavlja uređenje organizacije čiji primarni cilj nije ostvarivanje prihoda već pružanje usluga koje će zadovoljiti potrebe društva.

Najčešća vrsta neprofitne organizacije je udruga, a tu spadaju i zaklade, vjerske zajednice, savezi, kulturno-umjetnička društva i dr.

Zaklada, kao i udruga je neprofitna organizacija koja ima pravnu osobnost i kao takva podliježe zakonskim propisima odnosno zaklade Zakonu o zakladama i fundacijama, a udruge Zakonu o udrugama.

Udruga se upisuje u Registar udruga, a zaklada u Registar zaklada.

Statut je pravni temelj udruge kojim se definiraju ciljevi, djelovanje, financiranje i ostali bitni elementi za njezino nesmetano djelovanje dok se kod zaklada donosi Akt o osnivanju zaklade.

Prema Zakonu o udrugama (NN 74/14) definicija udruge glasi da je udruga u smislu ovog Zakona svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojnoobrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

S druge strane, prema Zakonu o zakladama i fundacijama koji datira iz 1995.godine,  zaklada je imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe.

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača, i to poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe, kako domaće, tako i strane. Osnivači mogu biti samo fizičke osobe, samo pravne osobe ili fizičke i pravne osobe zajedno.

Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba (zakladnik), kao i grad, država, ali na temelju posebnog Zakona.

Kako bi udruga djelovala i ostvarivala svoje ciljeve potrebni su članovi koji obavljaju određenu aktivnost i novac za financiranje, dok su za vođenje zaklade potrebni ljudi koji će donositi odluke o davanju potpora i sudjelovati u provedbi programa i imovine.

Zaklada nije članska organizacija, ima korisnike, te može imati podupiratelje ili donatore dok udruga ima članove koji plaćaju ili ne plaćaju članarinu, te se može financirati putem donatora, sponzora ili pružanjem usluga odnosno prodajom vlastitih proizvoda.

Najvidljivija razlika između spomenutih neprofitnih organizacija se odnosi na to da zaklada ne može djelovati i funkcionirati bez imovine za razliku od udruge.

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica