Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

NEDOSTATAK POVJERENJA U POLITIČKE STRANKE UGROŽAVA DEMOKRACIJU NA ZAPADNOM BALKANU

08.11.2013.

Iako Hrvatska ima nešto bolje rezultate od susjednih zemalja - isti problemi diljem regije.


Berlin, 25. 06. 2013. – Hrvatska bi trebala financiranje političkih kampanja učiniti transparentnijim zbog jačanja demokracije kao pripremu ulaska u EU, sukladno izvješću Transparncy Internationala. U izvješće su uključeni i na Albanija, Kosovo, Makedonija i Srbija koje se također poziva na reforme i napredak u ovom području.

Izvješće „Kupnja moći: Novac i izbori na Balkanu“ upozorava da nedostatak povjerenja javnosti u političke stranke predstavlja prijetnju demokratskim procesima na Balkanu. Prema Globalnom korupcijskom barometru (GCB) 2013, koji će biti objavljen 9. srpnja 2013., građani u Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji ocijenjuju političke stranke kao najkorumpiranije.

„Jaka demokracija i pošteni izbori ovise o transparentnosti političkog financiranja. Bez transparentne politike ni vlada ne može biti transparentna. Hrvatska pomalo nadmašuje susjede sto se tiče transparentnosti kampanja, ali ju zajedno sa susjedima čeka dug put prema potpunoj transparentnost,“ rekao je Miklos Marschall, zamjenik izvršnog direktora Transparency Internationala.
„Naše istraživanje u prošlosti je pokazalo da ulazak u EU ne smije biti izgovor za vlade da uspore svoje napore u suzbijanju korupcije – zapravo tada bi trebalo početi raditi, posebno što se tiče financiranja stranaka,“ rekao ja Marschall.

Hrvatska će 1. srpnja 2013. postati dvadeset i osma članica EU. Istraživanje Transparency Internationala za 2012 pokazalo je kako je financiranje političkih stranaka problem diljem EU.
Današnje izvješće ocijenjuje transparentnost financiranja političkih kampanja za razdoblje 2011-2012 u Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Srbiji odnosno redovno financiranje političkih stranaka u Albaniji. Istraživanje pokazuje ne samo nedostatke u zakonima koji reguliraju financiranje kampanja, nego i u načinu na koji se provode. Tri najslabije dimanzije su bile pouzdanost financijskih izvještaja stranaka, sankcije za one koji prekrše odredbe zakona kao i mjere koje sprečavaju zloupotrebu financiranja izbornih kampanja.

Na Kosovu, Makedoniji i Srbiji pouzdanost financijskih izvještaja stranaka ocijenjena je kao najslabija točka dok je u Hrvatskoj bila na drugom mjestu. Prema izvješću, neovisni stručnjaci u Hrvatskoj procijenili su da službena financijska izvješća pokrivaju 50 – 60% stvarnih prihoda, dok je u Srbiji izvor financiranja za gotovo polovinu prijavljenih troškova tijekom izbora u svibnju 2012 je nepoznat.
Prema zakonu sve državne agencije imaju širok spektar ovlasti, no u praksi te agencije ne mogu osigurati učinkoviti nadzor zbog nedostatka resursa (Hrvatska, Srbija) i nedostatka neovisnosti od političkih stranaka (Albanija, Kosovo, Makedonija). Agencije bi morale imati dovoljno sredstava za učinkoviti nadzor nad strankama kako bi ih mogle da podnesu pravovremena i pouzdana financijska izvješća koja će proučiti i sukladno tome sankcionirati stranke koje se ne pridržavaju zakona.
Sankcije za nepoštivanje zakona također su slabe diljem regije. Niti jedna stranka u Srbiji i Makedoniji nije kažnjena zbog nepoštivanja pravila o financiranju političkih kampanja.
Dodatne preporuke u izvještaju uključuju:

- Kako bi se osigurala neovisnost državnih nadzornih agencija, članovi bi trebali dolaziti iz širokog političkog spektra i imenovanje bi trebalo biti odobreno od strane vodećih političkih stranaka koje sudjeluju u izbornom natjecanju

- Hrvatska i Makedonija traže financijska izvješća prihoda te rashoda tijekom izborne kampanje sto građanima daje potrebne informacije za odluku na izborima. Ovo bi trebalo biti zakonski obvezujuće u svim zemljama.

- U Makedoniji je zakonska obveza medija da objavljuju jedinstveni cjenik za političko oglašavanje stranaka na početku kampanje. Takvu praksu bi trebale usvojiti i druge zemlje kako bi se strankama omogućio jednak pristup medijima.

„Nedostatak pouzdanih i točnih financijskih izvještaja stranaka ostavlja otvorena vrata korupciji i zloupotrebi demokratskog sustava od strane bogatih donatora“, rekla je Anne Koch, regionalna koordinatorica za Europu i središnju Aziju Transparency Internationala.

„Bez transparentnih donacija nemoguće je da građani znaju u čijem interesu stranke djeluju. Demokracija na Balkanu neće napredovati ako se ti problemi ne riješe i ako građani ne budu imali povjerenja u svoje predstavnike“, rekla je Koch.

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica