Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Nije ispunjena niti jedna od 17 antikorupcijskih preporuka GRECO-a za RH

22.12.2021.

Peti evaluacijski krug skupine GRECO (Skupina država protiv korupcije Vijeća Europe) bavi se „Sprječavanjem korupcije i promicanjem integriteta u središnjoj izvršnoj vlasti (najviše izvršne dužnosti) i tijelima nadležnim za provedbu zakona”. U ovom se Izvješću o sukladnosti ocjenjuju mjere koje su hrvatske vlasti poduzele radi provedbe preporuka iz Izvješća petog evaluacijskog kruga za Hrvatsku koje je usvojeno na 84. plenarnoj sjednici GRECO-a (2. – 6. prosinca 2019.) i objavljeno 24. ožujka 2020., nakon što ga je Hrvatska odobrila (GrecoEval5Rep(2019)1E).

U skladu s Pravilima postupanja GRECO-a, hrvatska nadležna tijela dostavila su Situacijsko izvješće o mjerama poduzetim radi provedbe preporuka. Izvješće je zaprimljeno 1. srpnja 2021. te je zajedno s naknadno dostavljenim dodatnim podatcima poslužilo kao osnova za Izvješće o sukladnosti.

U Evaluacijskom izvješću GRECO je naveo 17 preporuka za Hrvatsku.

GRECO zaključuje da Hrvatska nije na zadovoljavajući način provela niti na zadovoljavajući način riješila pitanja iz nijedne od sedamnaest preporuka sadržanih u Izvješću petog evaluacijskog kruga. Osam je preporuka djelomično provedeno, a devet preporuka nije provedeno.

Točnije, preporuke vi.-x., xii., xiii. i xiv. djelomično su provedene, a preporuke i.-v. i xv.- xvii. nisu provedene.

Što se tiče najviših dužnosti izvršne vlasti, čini se da Prijedlog Zakona o sprječavanju sukoba interesa ide u pravom smjeru kako bi se usvojio niz preporuka. Međutim, taj je Prijedlog Zakona tek nedavno upućen u saborsku proceduru. Njime se predviđaju novi mehanizmi za povećanje integriteta PTEF-ova, posebno mehanizam za prijavljivanje sukoba interesa, godišnja izvješća o imovinskom stanju i osiguravanje razdoblja mirovanja (cooling off). Međutim, Zakon se mora detaljno ocijeniti nakon njegova donošenja. Slično tome, primijećene su mjere za povećanje kapaciteta Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje će biti dodatno ocijenjene.

Kad je riječ o tijelima nadležnim za provedbu zakona, treba pozdraviti činjenicu da su u tijeku mjere potrebne za napuštanje prakse izravnog gotovinskog plaćanja novčanih kazni policijskim službenicima, što uz pokretanje odgovarajućeg pilot projekta u prometnoj policiji predstavlja korake u pravom smjeru. Uključivanje integriteta kao obvezne teme edukacije u temeljno obrazovanje i stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih službenika također je napredak u pravom smjeru. Međutim, još nije usvojen revidirani etički kodeks za policiju, koji bi trebao služiti kao temelj za policijsku izobrazbu, treba provesti sveobuhvatnu procjenu rizika područja podložnih korupciji u policiji, na kojoj će se temeljiti budući kodeks, te dodatno istražiti mogućnosti daljnjeg poboljšanja postupaka imenovanja i napredovanja unutar policije, s ciljem poboljšanja objektivnosti i transparentnosti odluka.

S obzirom na navedeno, GRECO napominje da je potreban daljnji napredak kako bi se pokazala prihvatljiva razina sukladnosti s preporukama u sljedećih 18 mjeseci. U skladu s izmijenjenim Pravilom 31., stavkom 8.2. svojih Pravila postupanja GRECO poziva voditelja delegacije Republike Hrvatske da do 30. lipnja 2023. dostavi dodatne informacije u vezi s provedbom preporuka i.-xvii.

Više pročitajte na: https://rm.coe.int/fifth-evaluation-round-compliance-report-on-croatia-adopted-by-greco-a/1680a4f330

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica