Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Nisu problem pozajmice - već neučinkovitost kontrolnih tijela

05.07.2016.

NIJE PROBLEM POZAJMICA ILI KREDIT POLITIČKOJ STRANCI –PROBLEM JE ŠTO DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IMA KAPACITETE, A NEMA MEHANIZME SANKCIONIRANJA I DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO KOJE KONTROLIRA, A NEMA STRUČNE KAPACITETE 

Transparency international Hrvatska povodom financiranja političkih stranaka pozajmicama ukazuje na to da kontrolna tijela javne vlasti koja su zadužena za praćenje financiranja nemaju alate i mehanizme kako bi se smanjila netransparentnost u poslovanju.

„Političke stranke su pravni subjekti koje za redovito poslovanje moraju raspolagati novčanim sredstvima  za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Osim izdvajanja javnog novca, članarina, te privatnih i korporativnih donacija stranke imaju pravo koristiti i sve druge oblike financiranja, ali oni moraju biti transparentno prikazani i odobreni od stranačkih tijela.

Problem financiranja političkih stranaka nisu pozajmice ili kreditno zaduživanje, jer će toga biti sve više zbog nedostatka javnog novca, već neučinkoviti nadzor financiranja zbog nedostatnih kapaciteta Državnog izbornog povjerenstva da nadzire tokove novca u politici. Članovi DIP-a uglavnom su pravnici, bez stručnog znanja o ekonomskim temama i financijama, a na čelu tog tijela je predsjednik Vrhovnog suda koji većinu radnog vremena odrađuje na Vrhovnom sudu.

Državni ured za reviziju ima stručne kapacitete za obavlja nadzor poslovanja političkih stranaka, ali je problem u tome što nema alate i mehanizme da sankcionira nepravilnosti. Zato se uočene nepravilnosti stalno ponavljaju„ istaknula je Davorka Budimir, predsjednica TIH-a.

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica