Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Politička predstavljenost nacionalnih manjina mora biti poštena, a ne privilegirana

26.10.2015.

Transparency International Hrvatska smatra da je neophodno bolje regulirati političku predstavljenost nacionalnih manjina u parlamentu, kako bi se očuvala zajamčena manjinska prava, kao i poštena,pravedna i transparentna politička zastupljenost. U Hrvatskoj danas žive 22 nacionalne manjine, te čine 7,7 % stanovništva.

„Politička prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj potrebno je pravednije regulirati kako bi se svakoj nacionalnoj manjini osigurala jednaka zastupljenost. Izabrani manjinski zastupnici moraju biti istinski predstavnici manjina koji će se boriti za bolji i kvalitetniji suživot s većinskim narodom.

Prvo, osobito je teško osigurati stvarnu zastupljenost svih manjina u slučajevima kada jedan manjinski zastupnik politički predstavlja 5 ili 12 nacionalnih manjina.

Drugo, potrebno je upozoriti i na to da manjinske kandidate mogu istaknuti ne samo političke stranke ili grupe birača, već i manjinske organizacije civilnog društvo.

U vrijeme kada je osobito važno voditi računa o transparentnom trošenju javnog novca s pravom se postavlja pitanje kako i na koji način legitimno izabrani manjinski zastupnici upravljaju novcem koji za svoj rad dobivaju iz državnog proračuna? Na koji način se vrši kontrola potrošnje tog novca i koji je stvarni učinak za pripadnike manjinskih naroda koje predstavljaju?

Očekujemo od manjinskih zastupnika da će biti stvarni predstavnici nacionalnih manjina, a ne privilegirani pojedinci koji će osigurati legitimitet i podršku vladajućoj većini.“ poručila je Davorka Budimir, predsjednica TIH-a.

Preuzmi priopćenje

Više o političkoj predstavljenosti nacionalnih manjina

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica