Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
 • Youtube Transparency International Hrvatska
 • Facebook Transparency International Hrvatska
 • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Što je OLAF - Europski Ured za borbu protiv prijevara?

20.10.2021.

Što je misija OLAF-a?

Proračunom Europske unije financira se niz programa i projekata koji poboljšavaju život građana diljem EU-a i šire. Nepravilno korištenje sredstava iz proračuna EU-a ili utaja poreza, carina i pristojbi kojima se financira proračun Unije izravno šteti europskim građanima i dovodi u pitanje cijeli europski projekt.

Europski ured za borbu protiv prijevara ispunjava svoje zadaće:

 • provođenjem neovisnih istraga o prijevarama i slučajevima korupcije povezanima sa sredstvima EU-a kako bi osigurao da se sav novac poreznih obveznika EU-a dodjeljuje projektima kojima se otvaraju radna mjesta i potiče rast u Europi
 • istraživanjem teških povreda dužnosti osoblja EU-a i članova institucija EU-a, čime se jača povjerenje građana u institucije EU-a
 • razvijanjem dobre politike borbe protiv prijevara na razini EU-a.

 

Što OLAF može istraživati?

OLAF istražuje predmete povezane s prijevarom, korupcijom i drugim kaznenim djelima koja utječu na financijske interese EU-a, a odnose se na:

 • sve rashode EU-a: glavne su kategorije potrošnje strukturni fondovi, fondovi za poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj, izravni rashodi i vanjska pomoć
 • određeni dio prihoda EU-a, uglavnom carine
 • sumnje na teške povrede dužnosti osoblja i članova institucija EU-a.

 

Trajanje istrage OLAF-a?

OLAF prima informacije o mogućim prijevarama i nepravilnostima iz brojnih različitih izvora. U većini predmeta takve informacije rezultat su kontrola koje provode osobe nadležne za upravljanje fondovima EU-a u europskim institucijama ili u državama članicama.

Svi navodi koje zaprimi OLAF prolaze početnu procjenu kako bi se utvrdilo jesu li u nadležnosti Ureda i ispunjavaju li kriterije za otvaranje istrage.

Istrage mogu uključivati razgovore i inspekcijske preglede prostorija, a razvrstavaju se u jednu od sljedeće tri kategorije:

 • interne istrage: interne istrage administrativne su istrage unutar europskih institucija i tijela koje se pokreću radi otkrivanja prijevara, korupcije i svih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Europskih zajednica, uključujući i ozbiljna pitanja koja se odnose na izvršavanje službenih dužnosti
 • vanjske istrage: vanjske istrage administrativne su istrage izvan institucija i tijela Europske unije koje se pokreću u svrhu otkrivanja prijevara i drugih nepravilnosti koje su počinile fizičke ili pravne osobe. Predmeti su razvrstani kao vanjske istrage u kojima OLAF osigurava većinu istražnih radnji
 • koordinacijski predmeti: OLAF pridonosi istragama koje provode nacionalna tijela ili druge službe Zajednice te omogućuje prikupljanje i razmjenu informacija i kontakata.

 

Nakon zaključenja istrage Ured preporučuje koje mjere trebaju provesti institucije EU-a i nacionalne vlade: to obično uključuje pokretanje kaznenih istraga, povrate sredstava i druge disciplinske mjere. OLAF potom nadzire provedbu preporučenih mjera. 

Više na: https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_hr

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica