Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Što Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije kaže na prijedlog nove Strategije?

25.10.2021.

Nakon provedene rasprave Nacionalno vijeće pristupilo je glasovanju o četiri zaključka. 

Prvi zaključak koji je glasio „Nacionalno vijeće ovaj Prijedlog strategije smatra nedostatnim i predlaže Hrvatskome saboru da ne usvoji Strategiju, te da se zaduži Vlada Republike Hrvatske da izradi ambiciozniju Strategiju u širem participativnom procesu.“, nije donesen s obzirom da su tri člana glasovala „ZA“, tri člana glasovala su „PROTIV“, dok je jedan član bio „SUZDRŽAN“. 

Drugi zaključak koji je glasio „Prihvaća se Prijedlog strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine.“, također nije donesen s obzirom da su tri člana glasovala „ZA“, tri člana glasovala su „PROTIV“, dok je jedan član bio „SUZDRŽAN“.

Nacionalno vijeće je s četiri glasa „ZA“, dva glasa „PROTIV“ i jednim glasom „SUZDRŽAN“ donijelo sljedeći 

ZAKLJUČAK

Nacionalno vijeće smatra da strateškom dokumentu kao što je Strategija cilj mora biti da dođe do rekonstrukcije sustava borbe protiv korupcije, te da bi trebalo postojati središnje antikorupcijsko tijelo s izvršnim ovlastima.

Nacionalno vijeće jednoglasno ( 7 glasova) je donijelo i sljedeći:

ZAKLJUČAK

Nacionalno vijeće obvezuje sve jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne samouprave, korisnike središnjeg državnog proračuna (ministarstva, agencije, državne urede, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i druga tijela javne vlasti koja žive od proračuna, javna poduzeća, izvanproračunski korisnici koji se financiraju od parafiskalnih nameta (komore, Hrvatske vode, ZAMP, turističke zajednice, sportske organizacije i slično) da osiguraju javno dostupnu, objavljenu, potpunu transparentnost trošenja javnih sredstava sa detaljnim podatcima o isplatama iz svojih proračuna.      
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Nikola Grmoja, predsjednik Nacionalnog vijeća. 

 

Cijeli prijedlog pogledajte ovdje: https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2021-09-23/183702/STRATEGIJA_SPRJECAVANJE_KORUPCIJE_2021-2030.pdf

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica