Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Ukinite članak 1. st.12 Pravilnika o dopuni pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

13.02.2016.

Na temelju članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/2013 i 108/2013 – ispravak) ministar financija donosi

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 52/2013, 90/2013, 140/2013, 116/2014 i 152/2014) u članku 5. iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Ako su proizvođač, predstavnički ured i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj Središnjem uredu dostavili obavijest o preporučenoj prodajnoj cijeni bez iskazanoga posebnog poreza novog motornog vozila određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva, u kojoj je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu od one koja se razumno može postići na hrvatskom tržištu ili su dostavljeni podaci o tipu, varijanti i trgovačkom nazivu koji ne predstavljaju proizvođačevu uobičajenu ponudu ili ako se osnovano može zaključiti da je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu kako bi se ostvario nedopušteni probitak u sudjelovanju na javnom natječaju, flotnoj prodaji ili sl., Carinska uprava će utvrditi preporučenu cijenu takvog motornog vozila procjenom, uzimajući u obzir cijene drugih motornih vozila istog proizvođača, predstavničkog ureda i trgovca koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj te cijene istog ili sličnog motornog vozila u drugim zemljama članicama Europske unije, te će se smatrati da takav proizvođač, predstavnički ured i trgovac netočno obračunava posebni porez. Ova odredba se primjenjuje i na sva motorna vozila koja se prodaju na temelju preporučene prodajne cijene dostavljene Središnjem uredu prije stupanja na snagu ovoga stavka

Što znači ovaj paragraf ?

1. Carinska uprava dobiva ovlast da izvan Općeg poreznog zakona sama procjenjuje vrijednost vozila uspoređujući cijenu nekog automobila sa sličnim modelima drugih proizvođača ili na drugim tržištima?

2. Što znači institut nedopuštenog probitka u sustavu javne nabave, flotne prodaje i slično? 

3. Carinska uprava svojim rješenjem može djelovati retroaktivno, a to znači da se ovakve odredbe mogu primjeniti u utvrđivanju porezne osnovice prije nego li je Pravilnik stupio na snagu? 

 

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica