Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Zagrebački holding i novi antikorupcijski plan 2021.-2022.

14.06.2021.

Zagrebački holding d.o.o. osnovan je 2006. godine u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i u 100-postotnom je vlasništvu Grada Zagreba, koji je ujedno i jedini osnivač društva. Nastao je prijenosom poslovnih udjela 22 trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zagreba na trgovačko društvo Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o., koje preuzima ulogu holding poduzeća. Godine 2007. mijenja ime u Zagrebački holding d.o.o.

Zagrebački holding primarno pruža usluge od općeg gospodarskog (javnog) interesa koje obavlja po načelima javne službe. Obavljanje tih djelatnosti regulirano je Zakonom o komunalnom gospodarstvu (komunalne djelatnosti), Zakonom o vodnim uslugama (djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje) i Zakonom o ljekarništvu (ljekarnička djelatnost). Također, sukladno Zakonu o tržištu plina, energetske djelatnosti distribucije i opskrbe plinom obavljaju se kao javna usluga, dok su usluge održavanja nerazvrstanih cesta i sakupljanja otpada od fizičkih osoba/kućanstava zakonski klasificirane kao javno dobro u općoj uporabi, odnosno javne usluge. Sve ostale usluge klasificirane su kao tržišne.

Grupa zajednički osigurava više od 50 različitih usluga grupiranih u pet poslovnih područja (djelatnosti), od kojih se 20 usluga mogu smatrati uslugama od općeg gospodarskog interesa. 

NOVI ANTIKORUPCIJSKI PLAN 2021.-2022.

Sukladno smjernicama iz Antikorupcijskog programa Ministarstva pravosuđa i uprave za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine, Uprava Zagrebačkog holdinga 20. svibnja 2021. godine donijela je Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za Zagrebački holding d.o.o. za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

Akcijski plan je donesen u cilju jačanja antikorupcijskih aktivnosti te jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti na razini Zagrebačkog holdinga, kao trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zagreba.

https://www.zgh.hr/o-nama/antikorupcijski-plan-za-razdoblje-2021-2022/11393

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica