Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Tijela udruge

03.11.2013.

Organizacijska struktura udruge:

Predsjednik 

Potpredsjednik 

Upravni odbor je izvršno tijelo udruge i čine ga predsjednik udruge, podpredsjednik udruge i do 3 (tri) člana udruge koje bira Skupština. Upravni odbor imenuje se na mandat od tri godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Svaki redovan član udruge može biti izabran za člana Upravnog odbora.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

  • upravlja radom udruge kroz donošenje strateških, programskih i financijskih odluka u svrhu razvoja i dobrobiti Udruge u skladu s pozitivnim propisima RH, Statutom i ostalim aktima udruge, te odlukama Skupštine i tijela udruge
  • podnosi izvješće o svom radu Skupštini jednom godišnje
  • izvještava Skupštinu o radu udruge i financijskom poslovanju;
  • brine o imovini udruge, prikupljanju novčanih sredstava, te o načinu ulaganja viška prihoda u unapređenje rada udruge;
  • odgovora za sve aktivnosti udruge koje nisu posebno u nadležnosti drugih tijela kao što je predviđeno ovim Statutom

Sud časti 

Sud časti samostalno je i neovisno tijelo udruge. Sud časti čini 3 člana udruge izabranim natoplovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine tajnim glasovanjem.

Članovi Suda časti ne smiju biti u drugim tijelima udruge. Sud časti ispituje okolnosti isključenja pojedinih članova udruge iz članstva udruge predviđene člankom 19. Statuta.

Odluka Suda časti donosi se većinom glasova njegovih članova. Odluku Suda časti provodi Upravni odbor. Mandat članova Suda časti traje 3 godine i može se pnavljati. Protiv odluke Suda časti dopušten je prigovor Skupštini udruge u roku od 15 dana od primitka odluke. O prigovoru odlučuje Skupština na svojoj prvoj narednoj sjednici.

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica