en fr

Članovi Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora su:

Prof.dr.sc. Livia Kardum članica je TIH-a od 2009. godine, a član UO od 26.12. 2011. godine. Rođena je 1951. u Zagrebu gdje je i završila školovanje. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla magisterij iz državno političkih znanosti. Doktorirala je na Fakultetu političkih znanosti na kojem je i zaposlena kao redoviti  profesor na predmetima svjetske političke povijesti 20 stoljeća i povijesti diplomacije.


Dr.sc. Rosana Lucijetić članica je TIH-a od 2002. godine, a u Upravnom odboru od 3. 4. 2014. godine. Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je politologiju 1983 gdje je 2007. godine doktorirala s naslovom doktorske disertacije „Suzbijanje političke korupcije: Europski standardi i nacionalna politika“. Autorica je niza znanstvenih i stručnih radova o prevenciji i suzbijanju korupcije, koja je uz civilno društvo i upravu temeljno područje njenog znanstvenog interesa. Radila je kao novinarka, voditeljica Kabineta gradonačelnika, pročelnica Upravnog odjela. Trenutno radi kao Viši predavač  Visoke tehničke škole u Puli na specijalističkom diplomskom stručnom studiju „Kreativni menadžment u procesima“.

 

Dokumenti

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se