en fr

Sud časti

Sud časti samostalno je i neovisno tijelo udruge. Sud časti čini 3 člana udruge izabranim natoplovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine tajnim glasovanjem. Članovi Suda časti ne smiju biti u drugim tijelima udruge. Sud časti ispituje okolnosti isključenja pojedinih članova udruge iz članstva udruge predviđene člankom 19. Statuta. Odluka Suda časti donosi se većinom glasova njegovih članova. Odluku Suda časti provodi Upravni odbor. Mandat članova Suda časti traje 3 godine. Protiv odluke Suda časti dopušten je prigovor Skupštini udruge u roku od 15 dana od primitka odluke. O prigovoru odlučuje Skupština na svojoj prvoj narednoj sjednici.

Temeljem čl. 34 Statuta TIH-a Skupština je 12.2.2015. godine izabrala sljedeće članove:

1. Gordana Grbić, predsjednica

2. Biserka Dunda, članica

3. Jadranko Črnko, član 

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se