Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Uključi se

Postani član

Članak 14.

Redovnim članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja se prijavi putem prijavnog obrasca, obrazloži zahtjev za članstvom, te zadovolji sljedeće uvjete i to:

  • Da prihvaća vrijednosti i ciljeve udruge;
  • Da u javnom i profesionalnom djelovanju pokazuje interes za suzbijanje korupcije i jačanje transparentnosti;
  • Da podnese pisani zahtjev, ispuni motivacijski upitnik i dostavi životopis na hrvatskom jeziku.

Zahtjev se podnosi Upravnom odboru koji provodi motivacijski intervju s kandidatom, te podnosi u pisanom obliku prijedlog Skupštini o podobnosti kandidata za prijem u članstvo udruge.

O primitku u članstvo odlučuje Skupština na svojoj prvoj slijedećoj sjednici. Novi član prima se dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine tajnim glasovanjem.

Redovni član obvezan je poštivati odredbe Statuta i drugih akata udruge, kao i odluka njezinih tijela.

Po izboru za članstvo u udruzi, novom članu izdaje se pisana odluka o prijemu u članstvo, te je član dužan u roku od 15 dana uplatiti članarinu za tekuću godinu.

Članak 15.

Podupirajući član može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ispuni prijavni obrazac, te uplati članarinu.

Upravni odbor donosi odluku o statusu podupirajućeg člana, te o tome pisanim putem obavještava kandidata. Podupirajući član dužan je u roku od 15 dana uplatiti članarinu za tekuću godinu. Članstvo počinje od datuma uplate članarine.

Kontaktni podatci prikupljeni preko ovog obrasca neće biti javno objavljeni niti će se koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na Vaš upit!

Zaposlen/a ?:

Vrsta članstva:

Pravila o zaštiti privatnosti pregledajte ovdje.

CAPTCHA code

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica